مادر

مادر عجب واژه غریبی 

با شینیدن این کلمه چه حس های که به ما

آدما دست نمی ده گاهی خوشحال می شیم

گاهی افسرده گاهی به فکر فرو میریم گاهی دلمون میلرزه

گاهی احساس غربت می کنیم گاهی هم افسوس می خوریم

وگاهی هم بی تفاوت از کنار این اسم قشنگ می گذریم

چراشم خودمون خوب نمی دونیم

پس بیاید فقط یک دقیقه به این کلمه " مادر " فکر کنیم.!

/ 0 نظر / 19 بازدید