اجازه هست

اجازه هست که عشق تو،تو کوچه ها داد بزنم؟


تو کوچه ها اسم تو فریاد بزنم؟


اجازه هست که هر نفس ترانه بارونت کنم؟


ماه و ستاره رو بازم فدای چشمونت کنم؟ 


اجازه هست که خنده هات قلب مو از جا بکنه؟


بهت بگم عاشقتم،دوست دارم یه عالمه


اجازه هست نگاهتو،تو خاطرم قاب بکنم؟


چشمی که بدخواه مونه،به خاطرت خواب بکنم؟


اجازه فریاد بزنم:تو قلبمی تا به ابد؟


بدون اگه رسوا بشم به خاطرت خوبه،نه بد!


اجازه هست دریا باشم،کویر رو پیمونه کنم؟


توصدف دلم بشی،من تودلت خونه کنم؟


اجازه هست....؟؟

 

/ 0 نظر / 35 بازدید