سلام خانومی

 پسر: سلام خانومی

دختر: سلام💔 

پسر: خوبی عشقم ؟؟

دختر: نفس میکشم

پسر: نمیخوای بپرسی چرا اومدم ؟

دختر: نه ...😔 

پسر: یادته گفتی بدون من میمیری ؟

دختر: آره

پسر:حالا که برگشتم نمیخوای چیزی بگی؟!

دختر: نه ..😔 

پسر: باشه ولی من دوست دارم💔 

دختر: دیگه نداشته باش..

پسر: چرا؟عاشق یکی دیگه شدی ؟😔 

دختر: آره ...💔 

پسر:"با نفسی ک حبس شده" عاشق کی ؟

دختر:عاشق تنهایی ..

پسر: دیگه منونمیخوای ؟

دختر: نه ..💔 😔 

پسر:ولی من بدون تو میمیرم .💔 

دختر: منم همین فکرومیکردم

پسر: منو ببخش خانومم😔 

دختر: خیلی وقته بخشیدمت، بخشیدم به همون کسی که بخاطرش تنهام گذاشتی، بخشیدم به اونی که فکر کردی بیشتر از من میخوادت،😔 بخشیدم به اونی که امید زندگیموازم گرفت ...

من خیلی وقته بخشیدمت، کاش هیچوقت بر💔 نمیگشتی..😔 💔 

پسر:"اشک تو چشاش جمع شده بود"😔 

دختر:برو، دیگه عادت کردم به نبودنت..

وقتی تنهام گذاشتی همه چی تموم شد، گفته بودم بری میمیرم ولیغ هنوز زندم، اما برای زندگی کردن‌ انگیزه ای ندارم،بعد تو دیگه💔 هیچی برام اهمیتی نداره میبینی من یه زنده مُردم؟/ 0 نظر / 57 بازدید