بهاره

دلها مون راعاری از کینه کنیم  وبه جای اون

عشق رو جایگزین کنیم .

تا حال وهوای بهتری داشته باشیم

مثل بهار که زمستون بیرون میکونه وخودش جای اونو میگیره

دل شما چطوره!!!

/ 0 نظر / 18 بازدید